Відповіді на типові запитання про альтернативну енергію

1. Що таке поновлювані джерела енергії?

Це види енергії, безперервно поновлювані в біосфері Землі. До них відноситься енергія сонця, вітру, води (в тому числі стічних вод), за винятком застосування цієї енергії на гідроакумулюючих електроенергетичних станціях. Енергія припливів, хвиль водних об’єктів, в тому числі водойм, річок, морів, океанів. Геотермальна енергія з використанням природних підземних теплоносіїв. Низькопотенційна теплова енергія землі, повітря, води із застосуванням особливих теплоносіїв. Біомаса, що включає в себе спеціально вирощені для отримання енергії рослини, в тому числі дерева, а також відходи виробництва і споживання, за винятком відходів, отриманих в процесі використання вуглеводневої сировини і палива. А також біогаз; газ, що виділяється відходами виробництва і споживання на звалищах таких відходів; газ, що утворюється на вугільних розробках. Звернiть увагу на сонячні батареї ціна котрих достатньо демократична.

Теоретично можлива і енергетика, заснована на використанні енергії хвиль, морських течій, теплового градієнта океанів (ГЕС встановленою потужністю більше 25 МВт). Але поки вона не набула поширення.

Здатність джерел енергії відновлюватися не означає, що винайдений вічний двигун. Поновлювані джерела енергії (ВДЕ) використовують енергію сонця, тепла, земних надр, обертання Землі. Якщо сонце згасне, то Земля охолоне, і ВДЕ не працюватимуть.

2. Які переваги відновлюваних джерел енергії в порівнянні з традиційними?

Традиційна енергетика заснована на застосуванні викопного палива, запаси якого обмежені. Вона залежить від величини поставок і рівня цін на нього, кон’юнктури ринку.

Відновлювана енергетика базується на самих різних природних ресурсах, що дозволяє берегти поновлювані джерела та використовувати їх в інших галузях економіки, а також зберегти для майбутніх поколінь екологічно чисту енергію.

Незалежність ВДЕ від палива забезпечує енергетичну безпеку країни і стабільність цін на електроенергію.

ВДЕ екологічно чисті: при їх роботі практично немає відходів, викиду забруднюючих речовин в атмосферу або водойми. Відсутні екологічні витрати, пов’язані з видобутком, переробкою і транспортуванням викопного палива.

У більшості випадків ВДЕ-електростанції легко автоматизуються і можуть працювати без прямої участі людини.

У технологіях відновлюваної енергетики реалізуються новітні досягнення багатьох наукових напрямків та галузей: метеорології, аеродинаміки, електроенергетики, теплоенергетики, генераторо- і турбобудування, мікроелектроніки, силової електроніки, нанотехнологій, матеріалознавства і т. Д. Розвиток наукомістких технологій дозволяє створювати додаткові робочі місця за рахунок збереження і розширення наукової, виробничої та експлуатаційної інфраструктури енергетики, а також експорту наукоємного обладнання.

3. Які поновлювані джерела енергії найбільш поширені?

І в Україні, і в світі — це гідроенергетика. Близько 20% світового виробництва електроенергії припадає на ГЕС.

Активно розвивається світова вітроенергетика: сумарні потужності вітрогенераторів подвоюються кожні чотири роки, складаючи понад 150 000 МВт. У багатьох країнах вітроенергетика займає міцні позиції. Так, в Данії більше 20% електроенергії виробляється енергією вітру.

Частка сонячної енергетики відносно невелика (близько 0,1% світового виробництва електроенергії), але має позитивну динаміку зростання.

Геотермальна енергетика має важливе місцеве значення. Зокрема, в Ісландії такі електростанції виробляють близько 25% електроенергії.

Приливна енергетика поки не отримала значного розвитку і представлена ​​кількома пілотними проектами.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *