Повний список гарячих клавіш Windows

У даній статті ми розглянемо клавішу, комбінації з якою спростять вашу роботу з офісними додатками.

Йтиметься про клавіші Ctrl або Control. Ця клавіша найчастіше розташовується в двох примірниках на стандартній клавіатурі, зліва і справа під алфавітними клавішами.

Найпоширеніші комбінації

Ctrl + N — створити нове (файл, вікно, вкладка — залежить від програми);
Ctrl + S — зберегти;
Ctrl + O — відкрити;
Ctrl + P — роздрукувати;
Ctrl + Z — скасувати останню дію, наприклад, видалення тексту;
Ctrl + A — виділити все (весь текст, всі файли і т.д.);
Ctrl + F — знайти (наприклад, знайти слово в тексті);
Ctrl + F4 — закрити вікно, вкладку і т.д .;
Ctrl + Alt + Delete — викликати диспетчер задач або вікно безпеки Windows;
Ctrl + Alt + Точка на цифровій клавіатурі — диспетчер задач;
Ctrl + Alt + Стрілка вниз — перевернути екран на 180 градусів;
Ctrl + Alt + Стрілка вгору — перевернути екран у зворотний бік;
Ctrl + Tab — переключиться між запущеними додатками або відкритими вікнами;
Ctrl + Shift + Tab — переключиться між запущеними додатками або відкритими вікнами в зворотному напрямку;

Ctrl + Shift + Escape — викликати диспетчер задач

 

При редагуванні текстів, наприклад в Microsoft Word

Ctrl + C або Ctrl + Insert — копіювати виділений об\’єкт в буфер обміну (текст, зображення і т.д.);
Ctrl + X або Shift + Delete — вирізати виділений об\’єкт (текст, зображення і т.д.);
Ctrl + V або Shift + Insert — вставити об\’єкт з буфера обміну;
Ctrl + Left — перескочити курсором на початок попереднього слова;
Ctrl + Right — перескочити курсором на початок наступного слова;
Ctrl + Up — перескочити курсором на початок попереднього параграфа;
Ctrl + Down — перескочити курсором на початок наступного параграфа;
Ctrl + Shift + Right — виділити текст до початку наступного слова;
Ctrl + Shift + Up — виділити текст до початку попереднього параграфа;
Ctrl + Shift + Down — виділити текст до початку наступного параграфа;